I..AȘI în Trail​ – ce se recomandă a fi primul concurs de trail running din Moldova extracarpatică, și de asemenea, prima (și singura) cursă românească de trail running (din afara lanțului carpatic) membră certificată ITRA și calificantă UTMB – este o competiție de alergare în natură, organizată de echipa sportivă de amatori “IA ȘI urcă!” în parteneriat cu Asociația “Mai Bine” ; a cărei a treia ediţie va avea loc duminică 15 aprilie 2018, pe poteci și drumuri forestiere din Pădurea Bârnova­-Repedea, din sudul Municipiului Iași.

Militând (începând cu această ediție chiar prin titulatura probelor de concurs), pentru stoparea braconajului și interzicerea defrișărilor în zonă, competiția I..AȘI în Trail a suscitat interesul iubitorilor de natură încă de la prima ediție (300 concurenți); ediția a doua – desfășurată în 2017 – a înregistrat un nou succes, toate cele 400 locuri alocate fiind epuizate cu mult timp înainte de data startului.

Zona în care se desfășoară concursul, nu este una oarecare, prin urmare scopul concursului este de a aduce la cunoștință opiniei publice importanța protejării acesteia: “Zona a fost declarată sit de importantă comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafată de 12.216 hectare. Situl se suprapune ariei de protecție specială avifaunistică Pădurea Bârnova și include mai multe rezervații naturale: Locul fosilifer Dealul Repedea, Poiana cu Schit, Poieni­-Cărbunăriei și Pădurea Pietrosu.”

În ce privește aria de adresabilitate a concursului, poziţia sa în calendarul competiţional de profil îl recomandă ca unul cu însemnătate cel puțin naţională, fiind un bun prilej de verificare înainte de debutul sezonului de vară al concursurilor montane. Această afirmaţie se fundamentează pe faptul că, la startul primelor ediţii s-au aliniat concurenţi din toată ţara, ba chiar şi de peste hotare.


Aventura Park Hamak Iaşi
5 aprilie 2020